Главная

Социальный отчет ВАТ «Інститут транспорту нафти» 2008

Звернення керівника ВАТ «Інститут транспорту нафти»

Шановні друзі!

11 серпня 2006 року ВАТ «Інститут транспорту нафти» приєдналося до офіційного підписання Глобального Договору ООН.

Прагнення бути добропорядним корпоративним громадянином цілком поділяється усіма співробітниками нашої організації на усіх рівнях. Зважаючи на те, що ми є членом ГД, на нашу думку політика нашого підприємства реалізується з урахуванням 10 принципів соціальної рівності.

Соціальна відповідальність бізнесу є складовою проголошеної місії ВАТ „ІТН”, а також викладена у Політиці вищого керівництва ВАТ „ІТН” у сфері якості та екологічного


менеджменту. ВАТ „ІТН” є прихильником філософії загального управління якістю (Total Quality Managment), на якій базується модель ділової досконалості Європейського фонду управління якістю, тому прагне до гармонійного задоволення як сьогоднішніх, так і довгострокових потреб та очікувань всіх зацікавлених сторін: споживачів, партнерів, персоналу та суспільства в цілому.

Керівництво компанії цілком підтримує дії працівників у справі досягнення цілей стійкого розвитку, а зокрема тих, що містяться в Глобальному Договорі ООН, а також ті пріоритети і спеціальні цілі, які окреслені на перспективу у нашому звіті. Підтримуючи Глобальний Договір, ми також розраховуємо на досягнення прогресу в здійсненні прав людини, трудових прав, збереженні оточуючого середовища та боротьбі з корупцією та харабництвом. У нашому річному звіті коротко викладені результати того прогресу, якого нам вдалося досягти по кожному з цих принципів, і про які ми маємо намір розповідати у наступних звітах.

Ми раді можливості свого внеску в дискусії, що продовжуються в Україні на тему соціальної відповідальності бізнесу. Одночасно активно плануємо працювати над інформуванням громади, влади та бізнесу в нашій країні з питань, що стосуються втілення загальних принципів Глобального Договору у життя.

Leave a Comment