Главная

Социальный отчет ГК "Фокстрот" 2008
Вступне слово співзасновників ГК «ФОКСТРОТ»

Шановні співробітники, клієнти та партнери!

Ми раді представити вам перший нефінансовий Звіт Групи компаній «ФОКСТРОТ» (ГКФ) — члена Глобального Договору Організації Об'єднаних Націй.

Група компаній «ФОКСТРОТ» приєдналася до Глобальної ініціативи ООН у 2006 році, але перші зразки свідомої соціально корисної політики ведення бізнесу були помічені суспільством ще у 2002 році. 14-річна історія «ФОКСТРОТу» будувалася під девізом «Нова якість життя». За весь цей час запровадження соціальних стандартів стало ґрунтовною, системною роботою, а сама ідея набула ознак філософії ведення бізнесу.

Розвиваючись, ми дбали про якісні зміни у навколишньому світі — в економіці нашої держави, в розбудові громадянського суспільства, вирішенні соціальних проблем громади. Сьогодні маємо можливість узагальнити набутий досвід та публічно його презентувати у вигляді Звіту.

Мета нефінансового Звіту Групи «ФОКСТРОТ» — дати огляд системної роботи ГК «ФОКСТРОТ» щодо впровадження 10 принципів Глобального Договору ООН стосовно правлюдини, трудового законодавства, принципів охорони довкілля та протидії корупції. Публікуючи цей звіт, ми зобов'язуємося й надалі реалізовувати принципи Глобального Договору ООН у всіх сферах діяльності нашої компанії задля вдосконалення суспільного добробуту та розбудови демократичної держави.

Сподіваємося, що з кожним роком коло прихильників КСО як філософії ведення бізнесу буде збільшуватися. Адже саме через приєднання до Глобального Договору ООН компанія усвідомлює себе не як окремий суб'єкт, а як одне ціле з навколишнім світом, співвідносячи власні потреби й можливості з потребами й можливостями суспільства.

Leave a Comment