Главная

Социальный отчет компании "DTEK" 2009

Звернення генерального директора “ДТЕК”

Шановні читачі!

Пропонуємо вашій увазі Звіт ДТЕК про діяльність у сфері сталого розвитку у 2008-2009 роках.

Ми робимо наголос саме на сталий довготривалий розвиток – на те, які економічні, соціальні, екологічні питання слід вирішувати шляхом об'єднання зусиль приватного сектору, держави та громадськості. Ми аналізуємо наші показники у динаміці та з урахуванням чинників зовнішнього середовища, у якому працює Компанія. Ми беремо до уваги позиції зацікавлених сторін (працівників, партнерів, клієнтів, громадськості, держави), бо вважаємо, що діалог допоможе нам досягти порозуміння. Це нелегке завдання, проте оскільки ми прагнемо стати лідерами не лише у бізнесі, але й у стосунках із суспільством, то переконані, що такий діалог допоможе нам краще усвідомити, у якому світі ми бажали б жити, та у якому світі житимуть наші діти та онуки.

Такий підхід став реальним завдяки тим принципово важливим змінам, які відбувалися у ДТЕК протягом останніх років. У Звіті детально розповідається про те, як ми реформували систему корпоративного управління, почали планувати нашу діяльність на 20 років наперед, продовжили програму модернізації наших підприємств. Ставлячи перед собою масштабні цілі, ми, як і раніше, робимо ставку на персонал, бо вважаємо, що вже у недалекому майбутньому основним чинником успіху для бізнесу стануть не стільки технології та обладнання (хоча для нашої країни це також дуже важливо), скільки люди, їхнє уміння жити й працювати у швидко змінюючомуся середовищі.

Зі Звіту ви дізнаєтеся про те, які рішення ми пропонуємо, аби всі ми стали жити краще та дивитися у майбутнє з більшою упевненістю. Протягом цих двох років ми продовжили і розвинули плідну співпрацю з громадами, втілюючи програми підтримки освіти, охорони здоров'я, культури та спорту. ДТЕК застосовує стратегічний комплексний підхід до всіх своїх соціальних програм і визначає нові пріоритети (зокрема, це активізація заходів з енергозбереження та розвитку бізнес-середовища у регіонах нашої присутності).

Ми висуваємо актуальні не лише для Компанії, але і для всієї країни екологічні ініціативи, включно з реалізацією конкретних кроків по зниженню викидів парникових газів. Таким чином, ми реальними діями підтримуємо зусилля світової спільноти по виконанню завдань сталого розвитку та підтверджуємо нашу глибинну відданість принципам Гло-бального договору ООН.

Як показано


у Звіті, наша праця має значення для реалізації євро-інтеграційного вектору України. Ставши провідним українським експортером електроенергії до сусідніх європейських країн і долучившись до провідних профільних об'єднань Євросоюзу (Eurelectric та Euracoal), ДТЕК не припиняє зусиль у справі подальшого реформування та лібералізації енергетичного сектору України. Ми виступаємо за те, щоб Україна стала частиною єдиного європейського енергетичного простору. При цьому ми готові, у міру можливості, сприяти тому, аби процес необхідних реформ, зокрема у сфері ціноутворення, був планомірним та відносно безболісним.

У нас з'явився новий напрям – вітроенергетика: ми намагаємося використовувати не лише традиційні викопні, але й відновлювані джерела енергії, що зробить енергопостачання країни більш стійким. Цей напрям дозволить не лише отримувати екологічно чисту енергію, а ще й створювати нові робочі місця та розвивати в Україні виробництво високотехнологічного обладнання.

Все це, на наш погляд, є внеском Компанії до реформування нашої країни. Ми сподіваємося отримати ваші відгуки, які допоможуть нам удосконалювати нашу діяльність на теренах сталого розвитку.

Leave a Comment