Новости

ЕКО-ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛЯРКИ СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ ДИТЯЧОГО КОНКУРСУ “ЕКО ІДЕЇ ЗI ВСЬОГО СВІТУ 2011″ ВІД PANASONIC

На початку лютого в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижівідбувсясвітовийфіналдитячого конкурсу “ЕКО ІДЕЇ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ 2011″, організаторомякоговиступилаPanasonic Corporation. Учасникамицьогорічного конкурсу стали школярівікомвід 6 до 12 років з 37 країнсвіту, які представили на розгляджурісвоїроботи – близько 130 000 екологічнихщоденників. Середпереможцівбула 12-річна Катерина Коверенко, яка у своїйроботіторкнулася таких важливих тем, як ефективневикористання води, збереженнялісів, запобіганняшкідливихвикидів в атмосферу, роздільнийзбірсміття. Своїідеїпереможницяпроілюструвалаяскравимималюнками.

Конкурс “ЕКО ІДЕЇї ЗІ ВСЬОГО СВІТУ 2011″ є частиноюглобальноїосвітньоїпрограми для дітей “Panasonickidsschool”, яка спрямована на виховання у дітейдбайливогоставлення до природи, популяризаціюекологічноїкультури та розвитоквідчуттяпричетності до вирішенняекологічних проблем. За умовами конкурсу всіучасникимализаписуватисвоїідеї на екологічну
тему в спеціальний ЕKO-щоденник, малювати, писативірші, робитиаплікації

Leave a Comment