Новости

PlatinumBankзайняв 1 місце у рейтингу відкритості та системностіукраїнськихкомпаній в фінансовомусегменті

У березні 2012 року видання «ГVардия» склало рейтинг відкритості та системностіукраїнськихкомпаній в сферікорпоративноїсоціальноївідповідальності, згідно з якимPlatinumBankзаймає 1 місцесередфінансовихзакладів і знаходиться на 6 місці у загальному рейтингу соціальновідповідальнихкомпанійУкраїни.

Усього в рейтингу взяла участь 41 компанія, щопрацює на територіїУкраїни, показникивідкритості і прозоростіякихоцінювалися, виходячи з надісланихкомпаніями анкет, публічнихсоціальнихзвітів, а такожнезалежнихоцінокекспертів – членівекспертної ради.

«Робота нашого банку базується на принципах відповідальногопідходу і відкритості. Нам дужеприємно, щонашізусилляоцінилиналежним чином, адже ми впроваджуємо і розвиваємополітикувідповідальноговідношення не тільки до клієнтів, але також і до суспільства та навколишньогосередовища. Багато з наших проектіввжевийшли на новийрівень і меніприємнобачитиякіснізміни. Ми допомагаємо не тількималозабезпеченим родинам і дитячимбудинкам, але і відкриваємокомп’ютернікласи і піклуємося про фінансовуграмотність молодого поколінняукраїнців. Таким чином, наш банк стаєневід’ємноючастиноюсуспільства», коментуєГрег Краснов, генеральний директор PlatinumBank.

Позиціялідера рейтингу для PlatinumBank і для йогоклієнтів є підтвердженнямактивноїсоціальновідповідальноїпозиції банку. За час свогофункціонування на територіїУкраїни банк розробив і впровадивпроекти, спрямовані на покращенняфінансовоїграмотності в Україні, покращеннятехнологічних умов навчаннядітей у школах-інтернатах та дитячихбудинках, піклування про природу та навколишнєсередовищетощо.

Leave a Comment