Акцент

Обращение участников конференции «Национальная политика по социальной ответственности бизнеса как действенный инструмент диалога власти, бизнеса и общества»

Обращение участников конференции «Национальная политика по социальной ответственности бизнеса как действенный инструмент диалога власти, бизнеса и общества»

   Учасники конференції наголошують на високій суспільно – економічній значущості соціальної відповідальності бізнесу (СВБ), її значному впливі на суспільство та навколишнє середовище. СВБ є важливим чинником підвищення конкурентоспроможності національної економіки, зростання ефективності діяльності компаній та покращення їхньої репутації, підвищення довіри громадян до бізнесу, вирівнювання економічних і соціальних диспропорцій сталого розвитку суспільства і держави.

   Розвиток соціальної відповідальності бізнесу сприяє успішній інтеграції України в світовий простір, утвердженню в країні європейських стандартів життя та рівня добробуту населення; залученню в національну економіку іноземних інвестицій, новітніх технологій та управлінського досвіду.

   З огляду на представлену інформацію про успішний досвід українських компаній та університетів з СВБ, світові і національні приклади розробки національних політик з розвитку соціальної відповідальності, констатуючи значне поширення останнім часом цього явища в світі і Україні зокрема, учасники конференції висловлюють впевненість, щопитаннями розвитку СВБ мають перейматися не лише самікомпанії, громадськ іоб’єднання ділової спільноти, експертні й міжнародні організації, але й органи державної влади, як церобиться в багатьох країнах світу. Саме тому ми підтримуємо підготовку Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні і наполягаємо на необхідності опрацювання державної програми підтримки і стимулювання СВБ.

   В Україні має існувати єдина державна політика щодо розвитку соціальної відповідальності бізнесу. Підтримка держави для СВБ необхідна як для підкреслення важливості етичної і соціально відповідальної поведінки компаній, просування кращих практик вітчизняних компаній в країні та за кордоном, так і для підвищення престижності досконалих організацій і процесів безперервного системного вдосконалення.

   Допомога держави буде надзвичайно слушною у справі підвищення обізнаності щодо СВБ, проведенні досліджень у цій сфері, включення СВБ у навчальний процес університетів та бізнес-шкіл, поширення стандартів та систем управління СВБ. Державні органи повинні розробити стимули для впровадження СВБ компаніями та організаціями, заохочення і сприяння розвитку нефінансової звітності, забезпечити необхідну системність та координацію дій.

   В той же час залучення держави у системну роботу українських компаній з впровадження СВБ не має піддати сумніву принцип добровільності.

   Учасники конференції наголошують на необхідності ухвалення Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні і створенні робочої групи із залученням представників бізнес – спільноти, академічних установ та громадських організацій з метою доопрацювання проекту Національної стратегії соціальної відповідальності та розробки програми її реалізації.

   Після закінчення зазначеної роботи просимо КМУ затвердити Національну стратегію соціальної відповідальності бізнесу та Програму її виконання як документи, які мають надзвичайне значення для соціально – економічного життя країни, її позиціонування у процесах світової, європейської інтеграції, відповідального ставлення до проблем суспільства і навколишнього середовища, а також партнерства, добробуту, суспільного ладу та миру.

Leave a Comment